CE

De CE-markering geeft aan dat het betreffende product voldoet aan alle toepasselijke bepalingen (of voorschriften) van de toe te passen richtlijn(en) die CE-markering voorziet (fundamentele voorschriften, geharmoniseerde normen en specifieke bepalingen), en dat het product is onderworpen aan de betreffende conformiteitsbeoordelingsprocedure(s) vervat in de richtlijn(en). In het kader van de BPR geeft de CE-markering aan dat het product voldoet aan de Europese technische goedkeuring en dat het systeem van verklaring van overeenstemming uiteengezet in de beschikking van de Commissie met betrekking tot het product, wordt toegepast. De CE-markering is de enige markering die aangeeft dat de producten voldoen aan de richtlijnen die op de principes van de nieuwe aanpak gebaseerd zijn. Ze moet conformiteitsmarkeringen met hetzelfde bereik die eventueel reeds vóór de harmonisatie in de nationale wetten, verordeningen en administratieve bepalingen van de lidstaten bestonden, vervangen. Arko Group schoolt zich regelmatig bij en wordt op regelmatige basis gecontroleerd, om aan deze richtlijnen te kunnen blijven beantwoorden.