Aluminium

Onderhoud aluminium

Aluminium gevelelementen die zijn voorzien van een degelijke oppervlaktebehandeling, staan onder omstandigheden en bij een correcte reiniging en onderhoud borg voor een zeer lange levensduur. De wijze en frequentie van het reinigen bepalen voor een groot deel de levensduur van de oppervlaktebehandeling. 

Reinigingsfrequentie

De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de aard van de vervuiling en van de vervuilingsgraad en anderzijds door het concept van de gevel. Vervuilingfactoren zijn o.a.:

  • spoorverkeer (tram en/of trein);
  • chloride neerslag nabij de zee (een kuststrook tot ca. 10km landinwaarts);
  • stedelijke en/of industrieel gebied;
  • naburige werven;
  • nauwelijks of niet beregende geveldelen.

Indien er sprake is van één of meerdere van deze vervuilingfactoren, spreken wij van een verhoogde belastingsfactor, in alle andere gevallen spreken wij van een normale belastingsfactor.
Naast de vuilbelastende factoren speelt de mate van beregening van de gevel een belangrijke rol. Het is bekend dat gevels, bijvoorbeeld onder oversteken, luifels, ... gevoeliger zijn voor aantasting dan gevels die regelmatig beregend worden.

Reinigingsmethode

De reinigingsmethode is onder andere afhankelijk van:

  • de bereikbaarheid;
  • de opbouw en detaillering van de gevel;
  • de mate van vervuiling.

 

Download de Reinigings & Onderhoudsvoorschriften